Muzeum Warzelnictwa i Lecznictwa Uzdrowiskowego


Zapisz
Zapisano

-dziś

52°53'22.534" N
18°48'08.429" E

Eksponowane są przedmioty związane z warzelnictwem (np. pompy, rury sosnowe, rozlewaczka do ługu), lecznictwem, w tym wanny, dawne przyrządy rehabilitacyjne, aparaty do gimnastyki leczniczej Wilhelma Zandera, będące świadectwem powstania i rozwoju działalności uzdrowiskowej w Ciechocinku.


Zgromadzone zostały dokumenty, fotografie ukazujące dawny Ciechocinek. Można też podziwiać makietę dawnego naczynia służącego do pozyskiwania soli – panwi o średnicy 290 cm, znalezionej przez archeologów w 1955 r. w pobliskim Otłoczynie. Uwagę zwraca system transportu wewnętrznego złożony z pojemników o konstrukcji metalowej i drewnianych ściankach, zawieszonych na kółkach toczących się po szynie na podporach. Zakład uzupełnia budynek magazynu soli z urządzeniami do dosuszania, jodowania i pakowania soli, zewnętrzny drewniany zbiornik ługu solnego i szlamownik – zewnętrzny rów składu popłuczyn.


Powiązane