Dworek Prezydenta RP


Zapisz
Zapisano

1933 -dziś

52°52'41.047" N
18°48'06.344" E

Pomysł wybudowania dworku, który stałby się rezydencją głowy państwa, narodził się w 1932 roku podczas pobytu prezydenta Ignacego Mościckiego na kuracji w Ciechocinku.


Prace przebiegły błyskawicznie, bo już w lipcu 1933 r. na skraju parku Sosnowego stanął Dom Reprezentacyjny Państwowego Zakładu Zdrojowego nazywany krótko Dworkiem Prezydenta RP. Na otwarcie przybył minister pracy i opieki społecznej w rządzie Walerego Sławka gen. Stefan Hubicki (1930-34), reprezentujący władze państwa. Razem z małżonką senator Hanną Hubicką byli pierwszymi lokatorami obiektu, w którym później bywało wiele znanych postaci. Legendą jest to, że nocował tu w 1934 r. marszałek Józef Piłsudski. Był wcześniej w Ciechocinku - 18 czerwca 1932 r., ale złożył tylko kilkugodzinną wizytę prezydentowi Ignacemu Mościckiemu i nie nocował w uzdrowisku. Jego jedyny dłuższy pobyt pod tężniami odnotowany jest w 1892 r. (lub 1893), kiedy przebywał na leczeniu po zsyłce na Sybir.

Dworek służył jako miejsce wypoczynku dla urzędników państwowych wyższych szczebli. W sierpniu 1939 r. wypoczywała tu również Maria Dąbrowska, która wspomina o tym w swoich dziennikach. W czasie II wojny światowej obiekt służył gestapo. Po wojnie obiekt pozostawał do 1952 roku w gestii Kancelarii Prezydenta, potem należał do Kancelarii Rady Państwa. Wypoczywały tu różne osoby, ale ich pobyty owiane były tajemnicą. Dawni pracownicy dworku wspominają Konstantego Rokossowskiego, Jakuba Bermana i Mariana Spychalskiego. W 1956 r. budynek został przekazany uzdrowisku. Stał się siedzibą Ośrodka Badawczo-Naukowego Kliniki Laryngologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. W 1967 r. obiekt przejęła Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy, a po zmianie podziału administracyjnego Polski w 1975 r. obiekt był w zasobach Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku jako ośrodek wypoczynkowy. Na początku lat 80. XX w. został przekazany władzom Ciechocinka. Został przekształcony w przedszkole, bowiem z powodu wyżu demograficznego zaistniała potrzeba utworzenia trzeciej placówki w mieście. W 2001 r. Rada Miasta Ciechocinka zwróciła się do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z propozycją przywrócenia dworkowi historycznej roli. Staraniem Kancelarii Prezydenta RP w 2002 r. rozpoczęto gruntowne prace remontowe. Odrestaurowany Dworek Prezydenta RP został uroczyście otwarty 2 maja 2003 r. Wówczas przybyła do Ciechocinka para prezydencka – Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy. Decyzją władz powstał ośrodek informacyjno-edukacyjny, który jest udostępniany bezpłatnie do zwiedzania. Znajduje się tutaj ekspozycja poświęcona prezydentom Polski. W jednej z sal urządzane są wystawy czasowe i konferencje. Można też zwiedzać bibliotekę. Na piętrze znajdują się trzy apartamenty. Obok nich jest również jadalnia z balkonem. Obiekt zmienił swój wygląd. Przebudowano wejście oraz wnętrze. W ogrodzie wtopionym w lasek sosnowy jest amfiteatr i kamienne ławki. Ozdobę stanowi rzeźba Zofii Wolskiej. Jest to jedna z atrakcji Ciechocinka.


Powiązane